Vuotokartoitus


Paineilmajärjestelmän vuotokartoitus

Älä tuhlaa rahaa paineilmavuotoihin!

Paineilman kompressorikapasiteetista kuluu keskimäärin 5-35 % ainoastaan paineilmavuotojen paikkaamiseen.

Vuodon määrä riippuu reiän koosta ja paineen määrästä. Nämä tuovat lisäkustannuksia mm. sähkönkulutukseen. Myös kompressorin käyttötuntimäärän kasvun myötä huoltokustannukset kasvavat.
Esimerkiksi yhteenlaskettuna 4 mm vuotokohdat kasvattavat sähkölaskua vuositasolla n. 3800 euroa!!!

  • Teemme vuotokartoituksen puolestanne
  • Meillä on tarvittava laitteisto vuotojen etsintään ilman tuotannon keskeyttämistä
  • Dokumentoimme löydetyt vuodot
  • Saatte raportin, josta käy ilmi vuotopaikat, vuototaso ja arvio kustannuksista
  • Korjaamme mielellämme tarvittaessa kaikki vuodot ja annamme parannusehdotuksia koko paineilmajärjestelmästä.

Teollisuudessa on yleisesti useita kymmeniä vuotokohtia ja yhteenlaskettuna vuosikustannukseksi tulee useita tuhansia euroja.